ദൈവതിരുമനസ്സിനു സ്വയം അർപ്പിച്ച ദൈവമാതാവേ, ദൈവതിരുമനസ് അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ.

ദൈവതിരുമനസ്സിനു സ്വയം അർപ്പിച്ച ദൈവമാതാവേ, ദൈവതിരുമനസ് അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ.

മാര്‍ച്ച്‌ 25 ദൈവ മാതാവിന്റെ വചനിപ്പ് പെരുന്നാൾ. ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവ ഹിതത്തിന് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ മാതാവിനോട് ദൈവദൂതൻ ആയ ഗബ്രിയേൽ ദൂതറിയിച്ചതിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ദിവസം. ‘കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം’ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ മാതാവിനെ അഭിസംബോധന

ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല.

ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല.

നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തളർച്ചകളും തകർച്ചകളുമെല്ലാം ഉണ്ടായെന്നുവരാം. എന്നാൽ, ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്ന, തന്റെ എല്ലാ ആശ്രയവും ദൈവത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാജീവിതമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവയെയെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ നേരിടാനും അവയുടെമേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുവാനും കഴിയും. പ്രാർത്ഥിച്ചുതീരുംമുൻപേ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മടിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന നിരവധി വിശ്വാസികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ്

വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും പാതി നോമ്പ്

വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും പാതി നോമ്പ്

രക്ഷാകരമായ കർത്താവിന്റെ സ്ലീബയുടെ മഹത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി ത്തരുന്നതാണ് പാതി നോമ്പ്. പഴയനിയമ കാലത്ത് മരുഭൂമിയിൽ മോശ ഉയർത്തിയ സർപ്പത്തെ ആണ് നമ്മൾ പാതി നോമ്പിൽ സ്മരിക്കുന്നത്. വി. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ” മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയത് എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ, തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനു മനുഷ്യപുത്രനും ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും……..നോമ്പുകാല സന്ദേശം ഫാ. ഹാപ്പി ജേക്കബ്ബ് എഴുതുന്നു

വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും……..നോമ്പുകാല സന്ദേശം ഫാ. ഹാപ്പി ജേക്കബ്ബ് എഴുതുന്നു

കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, വളരെ ദുഃഖവും വേദനയും പ്രയാസവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ആഴ്ചയിലെചിന്ത നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.ലോകം മുഴുവനും ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ പുതിയ വൈറസിൻറെ ആശങ്കയിൽ നാമൊക്കെ കഴിയുകയാണ് .പരിഹാരം എങ്ങനെയെന്നോ ചികിത്സ എപ്രകാരം എന്നോ നാം അറിയുന്നില്ല.ആയതിനാൽ ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിൽ കഴിയുന്ന ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവ് തൻറെ കരത്താലും കൃപയാലും നമ്മെയൊക്കെയും കാത്തുപരിപാലിക്കകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.സൗഖ്യ ദാന

ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം – പ്രാർത്ഥനയും സമർപ്പണവും സൗഖ്യത്തിനും പാപമോചനത്തിനുമുള്ള മാർഗങ്ങൾ

ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം – പ്രാർത്ഥനയും സമർപ്പണവും സൗഖ്യത്തിനും പാപമോചനത്തിനുമുള്ള മാർഗങ്ങൾ

നാട്ടിലെ ഒരു പക്ഷവാതക്കാരനു യേശുവിന്റെ മുമ്പില്‍ കൊണ്ടുവരാനും യേശു നില്‍ക്കുന്ന വീടിന്റെ മേല്‍ക്കൂര പൊളിക്കാനും ചിലര്‍ തയ്യാറായി. പക്ഷവാതക്കാരനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ”അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ” കണ്ടിട്ടാണ് കഫര്‍ന്നഹൂമിലെ വീട് പൊളിച്ചു പക്ഷവാതക്കാരനെ കര്‍ത്താവിന്റെ മുമ്പില്‍ വയ്ക്കാന്‍ കാണിച്ച വിശ്വാസമാണ് ഇവിടത്തെ പ്രധാനവിഷയം. അവരുടെ വിശ്വാസം വെറും ഒരു വികാരം മാത്രമായിരുന്നില്ല. അതൊരു പ്രവൃത്തിയും കൂടെയായിരുന്നു. മറ്റൊരാള്‍ക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന

ഒരിക്കൽ നീയും ഇതുപോലെ രോഗിയായിരുന്നു… ശുദ്ധമുള്ള നോമ്പേ സമാധാനത്താലേ വരിക!

ഒരിക്കൽ നീയും ഇതുപോലെ രോഗിയായിരുന്നു… ശുദ്ധമുള്ള നോമ്പേ സമാധാനത്താലേ വരിക!

പരിശുദ്ധമായ നോമ്പിന്റെ രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നാം ഒരുങ്ങുകയാണ്. കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് പച്ച വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയ രൂപാന്തരഭാഗം ചിന്തയിലൂടെ കടന്നുവരികയും അതനുസരിച്ച് വലിയ നോമ്പ് അനുഗ്രഹമായി നാമോരോരുത്തരുടെയും രൂപാന്തരത്തിന് കാരണമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഴ്ച നമ്മുടെ ചിന്തയായി ഭവിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം 12 മുതൽ 16 വരെയുള്ള

”ശുബ്‌ക്കോനോ” – നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ

”ശുബ്‌ക്കോനോ” – നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ

സഭയിൽ നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നത്  ശുബ്‌ക്കോനോ ശുശ്രൂഷയോടുകൂടിയാണ്. ശുബ്‌ക്കോനോ എന്നതിന് reconciliation എന്നാണ് അർത്ഥം. നിരപ്പിന്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷയാണ് ശുബ്‌ക്കോനോ. നോമ്പിൽ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച സന്ധ്യയിലോ തിങ്കളാഴ്ച പ്രഭാതത്തിലോ ഉച്ചയ്ക്കോ നമസ്കാരത്തോട് ചേർന്ന്  നടത്തുന്നു. എല്ലാം തെറ്റുകളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുന്ന അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ശുബ്ക്കോനോ ശുശ്രൂഷ. പുരോഹിതർ തങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിനയത്തോടെ വണങ്ങുന്നു.

എന്താണ് പേത്തുർത്ത ഞായർ? പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങാം പുതിയ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക്.

എന്താണ് പേത്തുർത്ത ഞായർ? പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങാം പുതിയ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക്.

സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി മനസ്സിനെ വിമലീകരിച്ച് നോമ്പ് കാലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലൂടെ നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ‘പേത്തുർത്ത ‘ ആചരിക്കുന്നു. വലിയ നോമ്പിന്റെ തലേ ദിവസത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് പേത്തുർത്ത ആചരിക്കുന്നത്. പേത്തുർത്താ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 50 നോമ്പിന്റെ തലേ ദിവസത്തെ ഞായറാഴ്ച സന്ധ്യാനമസ്‌ക്കാരം മുതൽ പരിശുദ്ധ സഭ വലിയ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ”പേത്തുർത്താ”